Privacy beleid

Privacyverklaring 19 februari 2022

In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit wat A & I Kantoorinrichting doet met uw persoonlijke gegevens. Uiteraard zijn uw persoonsgegevens bij ons veilig en zullen wij deze altijd netjes toepassen. Heeft u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen of wilt u weten welke gegevens wij precies van u bijhouden? Neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina.

Uw privacy

Voor A & I Kantoorinrichting is uw privacy van groot belang. Daarom houden wij ons ook aan de geldig zijnde wet- en regelgeving die van toepassing is op privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (nader te noemen: AVG). Dat betekent het volgende:

 1. Voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken leggen wij via deze privacyverklaring onze doeleinden duidelijk vast;
 2. Wij slaan zo min mogelijk gegevens op: alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden worden opgeslagen;
 3. Wij vragen expliciet toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, indien deze toestemming verplicht is;
 4. Wij treffen alle nodige beveiligingsmaatregelen om uw privé gegevens te beschermen. Deze verplichting leggen wij ook op aan andere partijen waarmee wij samenwerken;
 5. Wij respecteren uw rechten. Dat betekent dat u het recht heeft op correctie, inzage of verwijdering van uw door ons verwerkte persoonlijke gegevens.

Het afhandelen van uw bestelling

Plaatst u bij ons een bestelling, dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig om uw opdracht op de juiste manier te kunnen afhandelen. Behalve dat wij uw gegevens gebruiken, dienen wij ook uw persoonsgegevens te verstrekken aan onze bezorgdienst (indien van toepassing). Zo kunnen wij tenslotte uw bestelling bij u laten bezorgen. Daarnaast ontvangen wij bij een door u uitgevoerde betaling persoonlijke informatie over uw bank- of creditcard maatschappij. Tijdens bovenstaande handelingen worden de volgende gegevens verzameld:

 • – Uw NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
 • – Uw telefoonnummer
 • – Uw factuuradres
 • – Uw e-mailadres
 • – Uw betalingsgegevens
 • – Uw IP-adres

Uiteraard verzamelen wij deze gegevens alleen na uw toestemming. Wij bewaren deze gegevens tot uw bestelling is afgerond. Sommige klantgegevens dienen wij echter langer te bewaren, in verband met de fiscale bewaarplicht die wettelijk is vastgesteld. Zoals al eerder aangegeven zullen bedrijven waar wij mee samenwerken ook de hierboven genoemde persoonsgegevens ontvangen.

Uw locatiegegevens

Het kan voorkomen dat het voor ons noodzakelijk is te achterhalen op welke plek u of uw bedrijf zich bevindt. In dat geval vragen wij u altijd eerst of wij uw locatie mogen weten. Geeft u toestemming, dan ontvangen wij deze informatie. Dat is mogelijk door de navigatie- en locatie-software te raadplegen op uw computer, tablet of smartphone. Wij hebben uiteraard geen controle over wat de ontwerpers van deze software (Apple, Google) met deze informatie doen. Het is dan ook verstandig ook de privacyverklaringen van deze bedrijven te lezen.

Informatieverstrekking aan andere instellingen of bedrijven

Wij geven onder geen enkele voorwaarde uw persoonsgegevens door aan andere bedrijven. Uitzondering hierop is als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals bij een politie-onderzoek. Uiteraard moeten wij uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan de partijen waarvan wij bij onze dienstverlening afhankelijk zijn, zoals eventuele bezorgdiensten. Dat gebeurt echter altijd nadat wij daarvoor uw toestemming hebben verkregen.

Uw gegevens via ons contactformulier

Op onze website maken wij gebruik van een contactformulier. Daarmee kunt u ons benaderen voor het stellen van een vraag, het opvragen van een offerte of het doen van een aanvraag. Voor het invullen van het contactformulier (of daarna) vragen wij om uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), uw telefoonnummer, factuur adres en uw e-mailadres. Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk indien wij een contract met u sluiten. De door u verstrekte informatie blijft bewaard tot wij zeker weten dat u tevreden bent met ons contact.

Beveiliging van uw gegevens

Het beveiligen van uw persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen er dan ook voor dat uw informatie bij ons veilig is. Onze beveiliging wordt regelmatig aangepast. Bovendien zorgen we er zo goed mogelijk voor eventuele fouten te voorkomen.

Uw rechten

Natuurlijk heeft u ook rechten bij het verstrekken van uw persoonsgegevens. Dat zijn de volgende:

 • – Uitleg inzake over welke persoonsgegevens wij beschikken en wat we daarmee doen;
 • – Inzage in de persoonlijke gegevens waar wij over beschikken;
 • – Correctie van eventuele fouten;
 • – Verwijdering van verouderde persoonsgegevens;
 • – Overdracht van persoonsgegevens aan eventuele andere partijen;
 • – Intrekking van uw toestemming;
 • – Beperking van een specifieke verwerking;
 • – Bezwaar tegen specifiek gebruik.

Heeft u vragen over uw persoonsgegevens welke wij van u hebben? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Geeft u in dat geval duidelijk aan wie u bent, zodat wij niet per abuis de gegevens van een ander verwijderen danwel aanpassen.

Wij voldoen in principe binnen een maand aan uw verzoek. Het kan echter voorkomen dat deze termijn wordt verlengd. Bijvoorbeeld wegens de complexiteit van uw verzoek, of om redenen die verband houden met de rechten van specifieke betrokkenen. Wij zullen u in dat geval altijd op de hoogte stellen.

Het indienen van een klacht

Wilt u een klacht indienen inzake het gebruik van uw persoonsgegevens? Stuur ons dan een bericht via ons contactformulier. U krijgt uiteraard altijd een antwoord en wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Heeft u het gevoel dat wij niet correct handelen of adequaat helpen? Dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Zijn er ontwikkelingen in ons bedrijf die van invloed zijn op onze privacyverklaring, dan zullen wij deze verklaring altijd aanpassen. Controleert u daarom altijd de datum boven aan deze verklaring, zodat u op de hoogte blijft van eventuele nieuwe versies. Van onze kant doen wij er alles aan om wijzigingen aan u door te geven.

Meer weten?

Heeft u na het lezen nog vragen, opmerkingen of klachten? Laat het ons weten via ons contactformulier!

Adres

Adres

A & I Kantoorinrichting
Kollenbergweg 50
1101AR Amsterdam

Telefoon

Telefoon

020-4704057

Email

Email

mail@uzit.nl

Openingstijden

Bezoek alleen op afspraak. Om u beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.