Herroepingsrecht

Wilt u meer weten over uw herroepingsrecht bij het doen van een aankoop? Wij vertellen u er graag alles over.

Schriftelijke ontbinding

Bij de aankoop van een artikel bij A & I Kantoorinrichting heeft u de mogelijkheid de overeenkomst gedurende veertien dagen zonder opgave van redenen schriftelijk te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het door of namens u bestelde product.

Zorgvuldigheid

Tijdens deze termijn van veertien dagen gaat u zorgvuldig om met het betreffende product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en voor zover redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan A & I kantoorinrichting retourneren. Neem hiervoor contact met ons op voor het retouradres.

Kosten

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht komen de kosten en het risico bij het retour zenden voor uw eigen rekening.

Terugbetaling

Indien u reeds een bedrag betaald heeft, zal A & I kantoorinrichting dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping.

Recht op weigering

A & I kantoorinrichting heeft het recht om geretourneerde product te weigeren of betalingen slechts deels te retourneren indien het product niet in de originele verpakking wordt geretourneerd dan wel beschadigd of gebruikt is.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • producten die naar uw specificatie gemaakt zijn.
  • B2B zakelijke klanten

Meer weten?

Heeft u na het lezen nog vragen, opmerkingen of klachten? Laat het ons weten via ons contactformulier!

Adres

Adres

A & I Kantoorinrichting
Kollenbergweg 50
1101AR Amsterdam

Telefoon

Telefoon

020-4704057

Email

Email

mail@uzit.nl

Openingstijden

Bezoek alleen op afspraak. Om u beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.