Ergonomie in de werkomgeving

Op deze website vindt u alles wat u moet weten over ergonomie. De informatie is specifiek op ergonomie in de werkomgeving gericht. Een ergonomisch verantwoorde werkplek is zeer belangrijk: het is bevorderlijk voor de werksfeer binnen het bedrijf en verbeterd de interne communicatie en samenwerking, en daarmee de kwaliteit van de geleverde producten en service. U kunt hier informatie vinden over wat de term ergonomie precies inhoudt, en wat het belang ervan is met betrekking tot de werkplek. Ook wijden we een pagina aan de eventuele gevolgen van slechte ergonomie en geven we een indicatie van de richtlijnen van de Arbo-wet. De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbo-wet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Tot slot geven we enkele simpele tips voor een ergonomische werkstijl die u zelf kunt toepassen. Kijk eens rustig rond op deze website om inspiratie op te doen voor een ergonomische werkplek op uw kantoor. Voor een deskundig advies over ergonomische kantoorproducten kunt u terecht op deze website.

Wat is ergonomie?

Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. In dit stuk hebben we het specifiek over de werkplek. De term ergonomie is afgeleid van de Griekse woorden ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wet). De Nederlandse Verenging voor Ergonomie hanteert de volgende definitie: “Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.” De term ergonomie werd voor het eerst gebruikt in 1857 door de schrijver Jastrzebowski. Hij schreef een boek over de wetenschap van het werken. De ontwikkeling van ergonomie vond plaats in twee golven. De eerste golf was tijdens de Industriële Revolutie, door de opkomst van de massaproductie. De tweede golf ontstond vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen men er bij onderzoek achter kwam dat de meeste ongevallen en fouten ontstonden doordat machines niet goed op mensen waren afgesteld. Ergonomie kan worden onderverdeeld in procesergonomie en productergonomie. Bij procesergonomie wordt naar het werkproces en de taken van de werknemer gekeken. Door slechts enkele aanpassingen te doen in dat proces, kan een werkplek al worden verbeterd. Productergonomie gaat over het evenwicht tussen de belasting en de belastbaarheid van medewerkers door de juiste producten op de juiste plaats in te zetten.

Ergonomie in uw kantoor

Steeds meer bedrijven huren een ergonomisch adviesbureau of consulent in om ervan verzekerd te zijn dat de werkplekken ergonomisch verantwoord zijn. De meest belangrijke richtlijnen voor een verantwoorde werkstijl zijn:

 1. Een juiste zithouding
 2. Voldoende beweging
 3. Een juiste afstelling van alle onderdelen op de werkplek

Het is tevens mogelijk een bedrijfsfysiotherapeut of een ergotherapeut in te schakelen. Deze maakt een analyse van de werkplek en functies en geeft adviezen op het gebied van organisatie, ergonomie, werkhouding en werkwijze, om een reductie van de fysieke belasting te bewerkstelligen. Tevens kan de bedrijfsfysiotherapeut arbeidstrainingen geven.

Een ergonomisch verantwoorde werkplek bevordert het prestatievermogen van de werknemers. Doordat zij zich veiliger en comfortabeler voelen, zullen zij een doeltreffender, dynamischer en efficiëntere manier van werken ontwikkelen.

En een tevreden werknemer betekent ook een tevreden werkgever. Onderzoek wijst uit dat ergonomisch verantwoord werken een besparing op ziekteverlof van maar liefst 28% oplevert. Een ergonomisch verantwoorde werkplek is bevorderlijk voor de werksfeer binnen het bedrijf en verbeterd de interne communicatie en samenwerking, en daarmee de kwaliteit van de geleverde producten en service. Uiteindelijk zal dit ook bevorderlijk zijn voor het imago van het bedrijf.

Gevolgen slechte ergonomie

Als een werkplek niet ergonomisch is ingericht, kan dit problemen opleveren voor de gezondheid en productiviteit van de werknemers. Een slechte houding of verkeerde afstelling van bureau en/of stoel kan leiden tot RSI (Repetitive Strain Injury) of CANS (Complaints of Arm Neck and/or Shoulder). RSI is een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. De meeste mensen die lijden aan RSI hebben te maken met een muisarm. Ook nek- en rugklachten zijn een veel voorkomend probleem. CANS is een in 2004 ingevoerd model waarin 23 werk gerelateerde aandoening beschreven staan. De term wordt in Nederland echter niet vaak gebruikt; meestal wordt bij een dergelijk geval RSI als overkoepelende term gebruikt. Het is van groot belang dat bij beginnende en zeker bij aanhoudende klachten contact wordt opgenomen met de huisarts. Als de problemen toenemen kan dit leiden tot slijmbeursontstekingen of zelfs gedeeltelijke invaliditeit. Uiteindelijk is gedragsverandering een onmisbaar element voor het herstelproces. Bij computerwerk komen ook regelmatig klachten aan de ogen voor. De meest voorkomende factoren die de capaciteit om goed te kunnen zien beïnvloeden zijn:

 1. Het verschil in helderheid tussen hetgeen waarnaar wordt gekeken en de directe omgeving
 2. De afstand tussen de ogen en het scherm
 3. De hoeveelheid licht
 4. De leesbaarheid van het scherm en/of document
 5. Het zichtvermogen van de werknemer en eventueel haar/zijn contactlenzen/bril

De Arbo-wet

De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbo-wet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen.

De Arbo-wet, die gebaseerd is op Europese richtlijnen, geeft aan dat werknemers veilig en gezond moet blijven tijdens het werk, maar zegt niet wat werkgevers precies moeten doen. Werkgevers moeten daar samen met hun werknemer invulling aan geven. Schiet een werkgever tekort in de verplichting tot het voorzien van een ergonomische werkplek, dan is deze altijd aansprakelijk voor schade of letsel daardoor ontstaan.

In een arbocatalogus spreken werkgevers en werknemers af hoe zij de doelvoorschriften van de overheid bereiken. Een arbocatalogus kan voor één bedrijf gelden, maar ook voor een hele sector. U kunt branchebrochures van de Arbeidsinspectie aanvragen. Hierin staan de belangrijkste arbeidsrisico’s en welke verplichtingen u als werkgevers heeft binnen uw branche. Ook staat erin vermeld waar de Arbeidsinspectie op let. De Arbeidsinspectie controleert ook de ergonomische inrichting van de werkplek.

Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor alle werknemers. U kunt daarbij denken aan:

 1. Werkplek en apparatuur;
 2. Lichamelijke en psychische belasting;
 3. Stoffen, straling en besmetting.

Tips

Hieronder enkele simpele tips voor een ergonomische werkstijl die u zelf kunt toepassen op uw kantoor of werkplek.

Wees u bewust van uw houding

Lang stilzitten kan ongemakkelijkheid en spiervermoeidheid veroorzaken. Probeer uw houding gedurende de dag te veranderen. Let vooral op tegen het einde van de middag, als u geneigd bent in te zakken. Neem daarnaast regelmatig korte pauzes, sta op, rek uzelf uit of loop een rondje. Doe regelmatig taken die vereisen dat u opstaat, zoals naar de printer lopen, papierwerk opbergen of een collega raadplegen.

Let op uw zithouding

Zorg dat uw stoel op dusdanige hoogte is afgesteld dat het bovenbeen horizontaal staat. De hoek tussen bovenbeen en onderbeen moet 90 graden zijn, Een te hoog ingestelde zitting kan afknelling van de bloedsomloop naar de onderbenen veroorzaken. Hierdoor kunnen slapende benen, koude voeten of beknellingen van de huid bij de dijen ontstaan. Bij een te lage zitting kunnen rugklachten ontstaan. Gebruik uw stoel om uw lichaam volledig te ondersteunen. Voorkom dat u gaat inzakken gedurende de dag door uw rugleuning (indien mogelijk) dusdanig af te stellen dat uw onderrug zo goed mogelijk wordt ondersteund.

Het bureau

Als u aan een bureau zit is het belangrijk om de hoek tussen de boven- en onderarmen op 90 graden te houden. Stel de hoogte van het werkblad zo in dat deze precies gelijk is aan de bovenzijde van de armsteunen. Om nekklachten te voorkomen moet het beeldscherm dusdanig geplaatst zijn dat het recht voor u staat zodat u uw hoofd niet hoeft te draaien. De afstand van uw ogen tot het beeldscherm is afhankelijk van de grootte en de resolutie van het beeldscherm.

Meer weten?

Heeft u na het lezen nog vragen, opmerkingen of klachten? Laat het ons weten via ons contactformulier!

Adres

Adres

A & I Kantoorinrichting
Kollenbergweg 50
1101AR Amsterdam

Telefoon

Telefoon

020-4704057

Email

Email

mail@uzit.nl

Openingstijden

Bezoek alleen op afspraak. Om u beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.


Ahrend Tan-Sad verzameling

Wist u dat Ahrend is begonnen met het aanbieden van bureaustoelen door middel van de Tan-Sad Do More Chair? Als u deze ziet zal u er vast iets in herkennen van hoe de Ahrend bureaustoel er vandaag de dag uit ziet.

Door de jaren heen hebben wij een grote verzameling weten te maken van onder andere de voorgenoemde stoel en nog veel meer.

Bent u nieuwsgierig geworden? Klik dan hier om onze verzameling te bekijken.