Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Uzat.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door A&I Kantoorinrichting. Wij geven in deze disclaimer aan onder welk voorbehoud wij u de informatie op onze website aanbieden.

www.uzit.nl

A & I Kantoorinrichting, eigenaar van deze website, verleent u toegang tot deze website, die u uitnodigt om ons aanbod aan te schaffen of onze diensten te bestellen. Wij behouden ons daarbij het recht voor om de informatie die wij publiceren op ieder moment aan te passen, of onderdelen daarvan te verwijderen. Dit doen wij zonder dat wij u daarover hoeven te informeren.

Auteursrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij A & I kantoorinrichting. Het gebruik van de informatie op onze website is gratis, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regels van het dwingend recht (zoals citaatrecht). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A & I Kantoorinrichting is het dan ook niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Dit tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Beperkte aansprakelijkheid

Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht de inhoud van deze website ondanks onze inspanningen onjuist of onvolledig zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De inhoud wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden en kan op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande mededeling.

Onze prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van bedoelde prijzen. Ontstaan daarbij echter fouten die herkenbaar zijn als typfouten danwel programmeerfouten, dan is dat nooit een aanleiding om een contract met A & I Kantoorinrichting te mogen veronderstellen of claimen.

Hyperlinks

Voor de op www.uzit.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Mocht dit het geval zijn, dan vindt u de meest recente versie van deze disclaimer altijd op deze pagina.

Meer weten?

Heeft u na het lezen nog vragen, opmerkingen of klachten? Laat het ons weten via ons contactformulier!

Adres

Adres

A & I Kantoorinrichting
Kollenbergweg 50
1101AR Amsterdam

Telefoon

Telefoon

020-4704057

Email

Email

mail@uzit.nl

Openingstijden

Bezoek alleen op afspraak. Om u beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.