Copyright

Op deze website is copyright van toepassing. Wilt u daar meer over weten, leest u dan onderstaande informatie goed door. Op deze pagina wijzen wij u graag op belangrijke juridische zaken. Het is natuurlijk niet de bedoeling u met de inhoud van deze informatie bezorgd te maken. Het gaat ons er met name om u uit te leggen wat copyright inhoudt en hoe auteursrecht werkt.

Website met unieke informatie

Het is voor ons erg belangrijk om de bezoekers van onze website en onze klanten hoogwaardige informatie aan te bieden. Daarom hebben wij onze website samengesteld met zorgvuldig gecompileerde informatie. Om unieke content te kunnen presenteren maken wij gebruik van een tekstschrijver en een fotograaf. Dat betekent dat de teksten op onze website speciaal voor ons geschreven zijn. Ook de teksten op de website zijn gemaakt op ons verzoek. Dat betekent dat onze website uniek is, en dat willen we graag zo houden. Daarom wijzen wij u graag op het copyright dat op onze website rust.

Auteursrecht op onze teksten

Onze tekstschrijver is de oorspronkelijke bedenker van de teksten op onze website. Door deze teksten aan ons over te dragen, hebben wij het intellectueel eigendom daarvan gekregen. Dit is exact volgens het auteursrecht. Intellectueel eigendom betekent dat niemand behalve wij de voor ons geschreven teksten mag kopiëren of delen met anderen. Behalve uiteraard wanneer wij daar onze expliciete toestemming voor geven. Omdat wij onze website graag uniek willen houden geven wij u bij deze aan dat u geen toestemming krijgt om onze tekstuele informatie te dupliceren. Doet u dat toch, dan maakt u inbreuk op het auteursrecht, met alle gevolgen van dien.

Auteursrecht op onze foto’s

Iedere foto die u vindt op onze website is rechtelijk beschermd. Onze fotograaf, die ons voorzien heeft van alle foto’s op onze website, heeft het auteursrecht daarop namelijk aan ons overgedragen. Geen enkele foto op onze website mag dan ook zonder onze uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd of gepubliceerd door derden. Doet u dat toch, dan maakt u inbreuk op het auteursrecht, met alle gevolgen van dien.

Hoe controleren wij schending van copyright?

Omdat wij als onderneming afhankelijk zijn van onze website is het essentieel om de inhoud daarvan uniek te houden. Daarom is ons copyright ook erg belangrijk. Alleen zo kunnen wij onze goede bedrijfsvoering handhaven en omzet blijven realiseren. Daarom zorgen wij er voor dat onze tekstuele informatie en de foto’s op de site goed beschermd worden. Wij voeren regelmatig controles uit op teksten en foto’s op het internet die vergelijkbaar zijn met de teksten en foto’s op onze website. Alleen op die manier kunnen we kopieergedrag voorkomen. Mochten wij constateren dat u tekst danwel afbeeldingen of foto’s heeft gekopieerd, dan zullen wij daar zeker tegen optreden.

Wat zijn de consequenties van copyright schending?

Bij schending van het copyright op onze website zullen wij de wet auteursrecht aanspreken. Dat kan, omdat onze website aan deze wet onderhevig is. Kopieert u foto’s of treffen wij vergelijkbare teksten aan op uw website? Dan kunnen de gevolgen groter zijn dan u wellicht denkt. Zo zal het overgaan tot het beëindigen van uw website met een genoegdoening een minimale eis zijn. Ook boetes en celstraffen zijn echter in deze wet opgenomen. Vanzelfsprekend laat u het zover niet komen.

Meer weten?

Heeft u na het lezen nog vragen, opmerkingen of klachten? Laat het ons weten via ons contactformulier!

Adres

Adres

A & I Kantoorinrichting
Kollenbergweg 50
1101AR Amsterdam

Telefoon

Telefoon

020-4704057

Email

Email

mail@uzit.nl

Openingstijden

Bezoek alleen op afspraak. Om u beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.