Circulair inkopen, een zaak van het hele bedrijf

De circulaire economie en daarmee de circulaire inkoop binnen kantoorinrichting hangt met name af van de behoefte.
Zaken al de grootte van het bedrijf, het product of productgroep, welke definitie binnen het bedrijf is gegeven aan circulair ondernemen en de structuur van het bedrijf zijn van invloed op de behoeftebepaling.

Verleden en toekomst

In feite zijn er twee delen te benoemen in de circulaire economie wat betreft kantoorinrichting.
Deel 1 is het hergebruik van het verleden naar nu, en deel 2 van nu naar de toekomst.
In het eerste geval wordt bijvoorbeeld een bureaustoel hergebruikt of grotendeels vervaardigd uit hergebruikte componenten en/of materialen. In het tweede geval kunnen ook ruwe grondstoffen toegepast worden en is de bureaustoel zo ontworpen dat deze in de toekomst gemakkelijk als product- en/of materiaal kan worden hergebruikt. In beide gevallen kan kantoormeubilair circulair
gemaakt worden. Aan de ene kant door een circulair ontwerp (waar bijvoorbeeld Ahrend een voorbeeldfunctie verdient), anderzijds
door het gebruik van circulaire materialen.

Intern draagvlak voor circulair ondernemen

Het circulaire inkoopproces heeft niet alleen betrekking op de centrale inkoop of de inkoper. Het heeft invloed op het hele bedrijf. Binnen het bedrijf moet intrinsiek de motivatie bestaan voor circulair ondernemen, zonder dat dit al last of kostenpost gezien moet worden. Daarom dient de interne organisatie inspraak te hebben bij het inkoopproces.
Doordat er zowel in- als externe visie gelden binnen het bedrijf kan een gezamenlijk doel of belang worden vastgesteld. Ook de visie op korte- en lange termijn verschilt in de regel.
Doel is om draagvlak binnen het gehele bedrijf te bewerkstelligen voor circulaire kantoorinrichting.
Op basis van een zorgvuldige inventarisatie kunnen marktpartijen een inschatting maken voor welk deel van de producten levensduurverlenging mogelijk is en of componenten of materialen hoogwaardig hergebruikt kunnen worden.

Circulair nieuw inkopen, wanneer wel en wanneer niet

Inzake een circulair inkoopbeleid zijn er allereerst twee belangrijke verschillen, namelijk bestaand en ‘nieuw’ meubilair.
In sommige situaties is het bestaande meubilair van dusdanige kwaliteit dat dit niet compleet vervangen hoeft te worden, maar dat een bedrijf betrokken wordt in het proces wat zich richt op onderhoud, reparatie, revitalisering of herfabricage. Dit om ervoor te zorgen dat het meubilair aan de huidige normen voldoet.
In dat laatste geval zou het kunnen zijn dat u geen leveranciers benadert, maar bijvoorbeeld onderhoudspartijen zoals bijvoorbeeld A&I Kantoorinrichting. In veel andere gevallen is het bestaande meubilair van dusdanig lage kwaliteit, voldoet het niet aan het beeldkwaliteitsplan of kan de kantoorinrichting om andere redenen niet binnen de organisatie worden hergebruikt.

Meer weten?

Heeft u na het lezen nog vragen, opmerkingen of klachten? Laat het ons weten via ons contactformulier!

Adres

Adres

A & I Kantoorinrichting
Kollenbergweg 50
1101AR Amsterdam

Telefoon

Telefoon

020-4704057

Email

Email

mail@uzit.nl

Openingstijden

Bezoek alleen op afspraak. Om u beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.


Ahrend Tan-Sad verzameling

Wist u dat Ahrend is begonnen met het aanbieden van bureaustoelen door middel van de Tan-Sad Do More Chair? Als u deze ziet zal u er vast iets in herkennen van hoe de Ahrend bureaustoel er vandaag de dag uit ziet.

Door de jaren heen hebben wij een grote verzameling weten te maken van onder andere de voorgenoemde stoel en nog veel meer.

Bent u nieuwsgierig geworden? Klik dan hier om onze verzameling te bekijken.